Zbieranie wody deszczowej

W obliczu zagrożenia niedoboru wody słodkiej zbiórka wody deszczowej staje się oczywista. Membrany hydroizolacyjne Derbigum są idealne do zbierania wody deszczowej z płaskiego dachu.

Różne membrany hydroizolacyjne Derbigum umożliwiają odzyskanie 100% wody deszczowej do ponownego wykorzystania do celów sanitarnych. Membrany te mogą być stosowane zarówno w nowych projektach budowlanych, jak i renowacyjnych.

Wszystkie membrany hydroizolacyjne do zbierania wody deszczowej posiadają również powłokę "neutralną pod względem pH", co jest poważym atutem dla Twojego dorobku, ponieważ zbierasz wodę deszczową…