Izolacja na dachu płaskim. Dlaczego jest konieczna? Jakiej grubości?

Oprócz tego, że dach (płaski) musi być wodoszczelny, musi on również chronić przed gorącem i zimnem. Dlatego izolacja jest umieszczona na dachu.

Jednakże izolacja dachu płaskiego musi być wykonana zgodnie z bardzo szczegółowymi zasadami, zarówno w przypadku prac budowlanych, jak i remontowych. Gdy wybór izolacji i/lub instalacji nie jest prawidłowy, mogą wystąpić poważne problemy, począwszy od kondensacji wewnątrz budynku, a skończywszy na rozerwaniu dachu przy silnym wietrze.

Izolacja dachu płaskiego.

W przypadku renowacji istniejącego dachu zawsze należy sprawdzić, czy izolacja dachu płaskiego jest w dobrym stanie, czy też wymaga wymiany. Ponadto należy sprawdzić, czy wysokość krawędzi istniejącego dachu jest wystarczająca, czy też nie.

Wybór rodzaju izolacji dachu płaskiego zależy również od ostatecznego przeznaczenia dachu. Jeśli, na przykład, chcesz zbudować taras na dachu, izolacja musi być wystarczająco nośna, aby można się po niej poruszać.

Jeśli masz dużo kałuż na dachu, idealnym rozwiązaniem jest izolacja ze zintegrowanym nachyleniem dachu.

Jak gruba powinna być izolacja dachu płaskiego?

Grubość izolacji dachu płaskiego zależy nie tylko od wartości termicznych izolacji, ale także od rodzaju podłoża dachu i rodzaju hydroizolacji. Przy obliczeniach należy uwzględnić trzy elementy:
  • współczynnik przewodności cieplnej materiału (λ), wyrażony w W/(m.K)
  • opór cieplny materiału (R), wyrażony w (m2.K)/W
  • współczynnik przenikania ciepła izolowanej ściany lub dachu (U), wyrażony w W/(m2.K)
Aby uzyskać ten sam efekt, może być potrzebne 12 cm izolacji, podczas gdy dla innego typu izolacji jest to tylko 6 cm. W związku z tym lepiej jest powierzyć obliczenie charakterystyki izolacji i wybór odpowiedniego rodzaju izolacji fachowcom. W przypadku nowych konstrukcji lub większych renowacji jest to zadanie architekta. W celu przeprowadzenia renowacji dachu płaskiego skontaktuj się z nami!