Dlaczego moja woda deszczowa jest brązowa?

Pokrycie bitumiczne (APP lub SBS) wykonane jest z mieszaniny zawierającej pewną ilość oleju. To właśnie ten olej częściowo wypływa z membrany w pierwszych miesiącach po jej zainstalowaniu i nadaje zebranej wodzie deszczowej brązowawy kolor. Po pewnym czasie proces ten zostanie zatrzymany, a zebrana woda deszczowa nie będzie już zawierać oleju wydobywającego się z pokrycia dachowego.
Zjawisko to nie występuje na dachach zabezpieczonych warstwą żwiru, płyt, asfaltu lub roślinności.

Unikaj brązowego koloru wody deszczowej.

W przypadku zbierania wody deszczowej do celów sanitarnych (lub innych) zaleca się, aby woda ta była jak najczystsza od samego początku. Istnieje kilka prostych i skutecznych sposobów na uzyskanie czystej wody:
  • Jeśli pokrycie dachowe jest już zamontowane, można zastosować warstwę Derbisilver. Ponadto chroni ona również dach przed ciepłem słonecznym.
  • Jeśli myślisz o renowacji dachu, wybierz od samego początku membranę hydroizolacyjną, która umożliwia zbieranie wody deszczowej. W gamie Derbigum istnieje kilka rozwiązań.
Nadal potrzebny jest filtr do systemu zbierania wody deszczowej.

Należy zachować ostrożność, nawet w przypadku membrany, która nadaje się do zbierania wody deszczowej na dachu, należy zawsze zainstalować filtr oczyszczający zebraną wodę z wszelkich innych zanieczyszczeń (powietrza lub innych).