Bitum: co to jest i jakie są plusy i minusy?

Co to jest bitum?

Bitum używany do produkcji pokrycia dachowego uzyskuje się podczas rafinacji oleju. Lekkie frakcje, takie jak gaz ziemny, benzyna i olej napędowy, są najpierw wydobywane z ropy naftowej. Następnie pozostaje najcięższa frakcja: bitum jako ciemna, lepka ciecz.

Na tym etapie bitum doskonale nadaje się do wykorzystania jako materiał hydroizolacyjny. Stosowany jest w szczególności w produkcji asfaltu i pokryć dachowych. Jednakże, aby uzyskać mocną i trwałą membranę hydroizolacyjną, dodaje się polimery oraz jedno lub więcej wzmocnień.

W zakresie produkcji bitumicznych pokryć dachowych istnieją dwie główne rodziny: asfalt APP (na bazie polipropylenu aftaktycznego) i asfalt SBS (na bazie styrenu-butadienu styrenu).

Bitum z modyfikacją APP

Membrany bitumiczne APP powstają na bazie bitumu i tworzywa sztucznego polipropylenu ataktycznego (APP). Jest to polimer, który zwiększa temperaturę topnienia bitumu z 50°C do 140°C, czyni mieszankę odporną na promieniowanie UV. Bitum w takiej postaci ma jednolitą strukturę, z regularnie rozmieszczonymi cząstkami modyfikatora. Modyfikacja ta opóźnia proces starzenia się pap. Dzięki zastosowaniu APP są one odporne na promienie UV, a posypka stosowana jest głównie w celu obniżenia temperatury na powierzchni pokrycia oraz ze względów estetycznych. Papy z dodatkiem APP są odporne na działanie związków zasadowych, pochodnych ropy naftowej oraz kwaśnych deszczy.Daje to dachowi dłuższą żywotność.

Bitum z modyfikacją SBS

SBS to skrót od Styrene Butadiene Styrene, kauczuk syntetyczny, który nadaje membranom bitumicznym większą elastyczność. Większa elastyczność i niższy punkt topnienia oznaczają, że membrana bitumiczna SBS łatwiej przylega do podłoża i jest bardziej elastyczna. W upalną i słoneczną pogodę należy jednak zachować ostrożność, ponieważ na dobrze izolowanym dachu temperatura powierzchni może łatwo osiągnąć 85°C, czyli bardzo blisko punktu zmiękczania SBS. Po pewnym czasie membrany SBS mogą wykazywać pęknięcia na powierzchni, ponieważ szybciej starzeją się pod wpływem ciepła. Bitum SBS nie jest również odporny na promieniowanie UV. Aby zapewnić dłuższą żywotność hydroizolacji, zaleca się przykrycie jej warstwą żwiru lub stosowania posypek, aby światło słoneczne nie docierało do bitumu.

Zalety bitumu z modyfikacją APP

Na podstawie porównania wielu czynników można wnioskować, że asfalt APP jest najbardziej zrównoważoną opcją. Ponad 85-letnie doświadczenie firmy Derbigum gwarantuje najlepsze rozwiązanie dla Twojego dachu.

Zapytaj jednego z naszych autoryzowanych wykonawców lub nasz dział techniczny o najlepsze rozwiązanie dla Twojego dachu.

Bitum, z dodatkiem polimerów i podwójnym wzmocnieniem jak w papach bitumicznych Derbigum, doskonale nadaje się do uszczelnienia dachu dzięki następującym właściwościom:

  • Jest ognioodporny.
  • Jest nietoksyczny i przyjazny dla środowiska.
  • Dzięki podwójnemu wzmocnieniu ma wysoką odporność mechaniczną.
  • Może być zgrzewany, klejony lub mocowany mechnicznie.
  • Membrany bitumiczne mogą być poddawane recyklingowi, surowiec może być ponownie wprowadzony do produkcji nowych membran dachowych.
  • Posiada potwierdzoną, długą żywotność.

Wady pokryć bitumicznych

Ponieważ dachy bitumiczne (APP i SBS) wykonane są z mieszanki na bazie ropy naftowej, membrana zawiera naturalnie olej. To właśnie ten olej będzie początkowo częściowo wypływał z membrany i skutkować będzie brązowieniem wody deszczowej. Po pewnym czasie zjawisko to zniknie, a woda deszczowa nie będzie już zawierać oleju z pokryć dachowych.

Przeczytaj więcej na ten temat: zobacz stronę “Dlaczego moja woda deszczowa jest brązowa?

 


 

Bitum, podobnie jak surowce do produkcji membran syntetycznych, pochodzi z surowców nieodnawialnych. Membrany dachowe, jakie znamy dzisiaj, przestaną istnieć w pewnym momencie. Dlatego też firma Derbigum koncentruje się na rozwiązaniach umożliwiających recykling starych pokryć dachowych bitumicznych poprzez opracowanie gamy produktów Derbigum NT. Ponadto, Derbigum opracowało membranę hydroizolacyjną na bazie surowców naturalnych: Derbipure.